Kotłownia parowa

Jest to prawdopodobnie największa prywatna kotłownia w regionie – zastąpiła wysłużoną węglową elektrociepłownię „Fasty”. Projektowanie kotłowni parowej to powrót do źródeł techniki – pojęcia entalpii, przemian fazowych, kawitacji, wymiany jonowej, sorpcji, .. są na porządku dziennym.

Rodzaj obiektu lokalizacja Inwestor Parametr wielkości
Kotłownia parowa Fasty k.Białegostoku Białostocka Wykończalnia Tkanin, Białystok 15 MW, 12 Bar