Kompleks mieszkalny

Nie typowy bo wyróżniający się szlachetną elegancją przykład budownictwa adresowanego do przedstawicieli klasy średniej. Nasycony techniką instalacyjną (to już standard) ku wygodzie mieszkańców.

Rodzaj obiektu lokalizacja Inwestor Parametr wielkości
Kompleks mieszkalny wielorodzinny Warszawa, ul. Obrzeżna Galeria Park Sp. z o.o., Warszawa 46 000 m² PU