Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych
Grażyna, Jacek i Piotr Szumscy s.c.

Jesteśmy firmą projektową, działamy na rynku od 1994 r. W chwili obecnej w firmie pracuje 3 projektantów i 9 asystentów. Podstawowym celem naszej działalności jest ciągły rozwój zdolności technicznych i organizacyjnych oraz świadczenie coraz bardziej złożonych usług projektowych. Podstawowym mottem działalności naszej firmy jest FACHOWOŚĆ I TERMINOWOŚĆ.

Zakres naszej działalności obejmuje projektowanie wszystkich instalacji branży sanitarnej we wszelkich rodzajach budownictwa lądowego. Poza standardowym ubezpieczeniem w ramach przynależności do PIIB posiadamy dwie polisy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu projektanta na łączną sumę ubezpieczenia 200 000 euro.

Wykonujemy Koncepcje, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacje i Kosztorysy w następujących instalacjach:
– sieci i przyłącza wodkan, gazowe, ciepłownicze
– węzły cieplne, kotłownie, pompy ciepła
– instalacje wodkan, gazowe
– instalacje tryskaczowe według VdS, PN-EN i NFPA
– instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
– oddymianie i zabezpieczenie przed zadymieniem
– sprężone powietrze i inne gazy techniczne lub medyczne
– instalacje odzysku ciepła w obiektach przemysłowych

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia BIM Klaster www.bimklaster.org.pl

Firma jest beneficjentem programu Sieć Otwartych Innowacji
Projekt Operacyjny Inteligentny rozwój 2014-2020
I komponent Działania 2.2 Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii

Tytuł projektu: Zakup oraz wdrożenie licencji na 3 stanowiska Architecture, Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription w celu wdrożenia technologii BIM w projektowaniu

Wydatki całkowite: 133 365,94 zł
Wydatki kwalifikowane: 108 427,59 zł
Kwota udzielonego wsparcia: 75 899,31 zł

Nasze publikacje

„Biuletyn” – kwartalnik „Biuletyn Informacyjny” wydawany przez Podlaskie Okręgowe Izby Architektów i Inżynierów Budownictwa
„IS” – dwumiesięcznik „Instalacje Sanitarne” wydawany w latach 2001-2003 przez wydawnictwo „Publikator”

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 1/2021 „Pożegnanie kielni i BIM POP EIR” autorzy Barbara Klem i Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 4/2020 „Nowa droga” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 3/2020 „Zapytaj siebie” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 1/2020 „Co z tym BIM’em” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 4/2019 „Peleton nam umyka” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 3/2019 „Kij w mrowisko” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 2/2019 „Kto jest zwycięzcą” autor Jacek Szumski

Pobierz arkusz obliczeniowy do artykułu „Kto jest zwycięzcą”

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 1/2019 „Do przyjaciół architektów” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 4/2018 „Polska droga do BIMu” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 3/2018 „Pożegnanie grawitacji” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 3/2018 „Zafascynowany cz 2” autor Mirosław Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 2/2018 „Czy będziemy rewolucjonistami” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 2/2018 „Zafascynowany cz 1” autor Mirosław Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 2/2018 „Czy wrócą pod strzechy” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 1/2018 „To nie to o czym myślisz” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 2/2017 „Nie wierz żeberku na metr cz.2” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 1/2017 „Nie wierz żeberku na metr cz.1” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 1/2017 „Rewolucja nadchodzi” autor Piotr Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 1/2017 „Widzą świat przez okna” współautor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 4/2016 „Wykosili konkurencję” współautor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Żagle + Jachty Motorowe nr 5, 6, 9 i 10 2016 „Ergonomia jachtu śródlądowego” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Teks nieopublikowany „Okiem a(r)matora” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – Biuletyn nr 3/2012 „Ale zadyma” współautor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 3/2003 „Dobór źródła ciepła dla CO i CWU” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 2/2003 „Kotłownia na drewno” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 1/2003 „Technologia kotłów na biomasę” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 4/2002 „Termomodernizacja opłacalna” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 3/2002 „Technologia instalacji solarnej” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 3/2002 „Procedury procesu inwestycyjnego” autor Grażyna Szumska

    Pobierz PDF – IS nr 3/2002 „Kotłownie małej mocy-cz.4.” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 2/2002 „Kotłownie małej mocy-cz.3.” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 1/2002 „Dobór węzłów CWU” autor Grażyna Szumska

    Pobierz PDF – IS nr 1/2002 „Kotłownie małej mocy-cz.2.” autor Jacek Szumski

    Pobierz PDF – IS nr 1/2001 „Kotłownie małej mocy-cz.1.” autor Jacek Szumski

Dyplomy i certyfikaty