Strefa BIM i CAD

Akademia BIM na Youtube

Przygotowujemy cykl krótkich filmowych poradników dotyczących różnych mniej znanych aspektów pracy z programem REVIT. Jeśli macie problem, proszę o zgłoszenie w zakładce Kontakt po prawej stronie, może uda nam się zaproponować rozwiązanie.
1. Jak zamodelować zawór odcinający

Przykładowe realizacje

2019. Wprowadziliśmy nową funkcjonalność w naszych projektach instalacji wewnętrznych budynków wielorodzinnych. Wykonujemy samodzielnie model wnętrza kondygnacji podziemnej (przegrody, słupy, podciągi) w którym umieszczamy nasze trójwymiarowe instalacje. W efekcie uzyskuje się najbardziej zbliżone do rzeczywistego przedstawienie projektowanych rurociągów. Dzięki temu można rozwiązać kolizje na etapie projektu z gwarancją pewności niewystąpienia ich na budowie. Ponadto 3-wymiarowe i dynamiczne przedstawienie wnętrza budynku wraz z instalacjami skraca czas poświęcony przez Wykonawcę na zapoznanie się z ich przebiegiem i kształtem. Pełne wykorzystanie potencjału zawartego w opracowaniu wymaga od Wykonawcy posługiwania się nie wersją papierową lecz plikiem modelu i dedykowaną (bezpłatną) przeglądarką. Programy te umożliwiają dowolne poruszanie się wewnątrz budynku: przesuwanie, obracanie, przybliżanie, oddalanie, krojenie oraz pomiar odległości pomiędzy dowolnymi elementami modelu, wstawianie komentarzy, tworzenie animacji, drukowanie, itp.

Poniżej załączamy rysunki przykładowego projektu w celu zwiększenia czytelności w pozbawionej etykiet wersji.
Pobierz PDF – Rzut piwnicy
Pobierz PDF – Przykładowe przekroje
Pobierz PDF – Model 3D

2019. Już standardem jest u nas modelowanie (projektowanie ) węzłów cieplnych i kotłowni w 3D. Jest to szczególnie użyteczne w sytuacji umieszczenia dużej ilości sprzętu w małej kubaturze. Przykład – modernizacja kotłowni olejowej o mocy ok 1,3 MW.

2018. To już krok dalej niż modelowanie 3D. Zakład produkcyjny. Projektowaliśmy instalacje współbieżnie z pozostałymi branżami w tym z dostawcą linii produkcyjnej. Wszystkie projekty były koordynowane w środowisku Revita, a składowane oczywiście w chmurze. Projektowanie trwało dłużej niż w podejściu klasycznym jednak wykonanie obiektu przebiegało wyraźnie sprawniej.

2018. Revit + MagiCAD. Projektowanie w trójwymiarze ułatwia lokację urządzeń o dużych gabarytach wewnątrz pomieszczeń i rozmowę o ergonomii obsługi. Przykład – projekt modernizacji i rozbudowy kotłowni o mocy ok. 3 MW.

2018. Revit + MagiCAD. Modelowanie w trójwymiarze przestrzennych urządzeń technologicznych takich jak na przykład węzeł cieplny przyspiesza cały proces i daje gwarancję ich wykonania zgodnie z projektem.

2018. MagiCAD Sprinkler Designer for REVIT jest świetnym narzędziem do projektowania instalacji tryskaczowych, również w zakresie obliczeń hydraulicznych.

Animacja do pobrania: Choroszcz tryskacze

2017. Projektujemy instalacje sanitarne w (prawdopodobnie) pierwszym na Podlasiu budynku zaprojektowanym kompleksowo w technologii BIM. Tym razem już MagiCAD for REVIT. Fragment instalacji w budynku.

2015. Odkryliśmy, że przy pomocy programu CAD Vent można modelować nie tylko wentylację. Kotłownia gazowa.

2013. Instalacje wentylacyjne w galerii handlowej zaprojektowane przestrzennie programem CAD Vent niestety w „płaskiej” architekturze.

Animacja do pobrania: Jurowiecka wentylacja

Nasza droga do BIM’u

2020 jesień. Zostałem zgłoszony przez Krajową Radę PIIB wraz z przewodniczącym Komisji BIM do pracy w Grupie Roboczej organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, której celem jest opracowanie strategii wdrożenia BIM.

2020 wiosna. Zostałem zgłoszony przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów budownictwa do pracy w Stałej komisji BIM Krajowej Rady PIIB.

2020 zima. Zostaliśmy przyjęci do Stowarzyszenia BIM klaster zrzeszającego proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z całej Polski, działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

2019. Standardowo już rysujemy węzły cieplne i kotłownie w 3D. Wprowadziliśmy w budynkach wielorodzinnych modelowanie wnętrza kondygnacji podziemnych i wszystkich instalacji sanitarnych na tych kondygnacjach.

2018. Dwa kolejne projekty instalacyjne w technice BIM niestety w oparciu o płaską architekturę. Realizujemy pierwsze zlecenia wykonywania rodzin do REVITA. W marcu publikuję w biuletynie Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa pierwszy tekst o BIM’ie.

2017. Bierzemy udział w pierwszym (w regionie) wielobranżowym projekcie wykonanym kompleksowo w technologii BIM. Budynek usługowo-mieszkalny w Augustowie. Otarliśmy się o BIM level 2 !

2017. Piotr zostaje licencjonowanym przez AutoDesk trenerem AutoCAD’a i REVIT’a.

2016. Rozpoczynamy 3 letni leasing 2 licencji programów REVIT i MagiCAD for REVIT. Odbywamy serię szkoleń.

2016. Piotr w ramach pracy zawodowej publikuje w miesięczniku CYRKULACJE cykl artykułów dotyczących BIM’a i AutoCAD’a.

2015. Zaczynamy pierwszy duży projekt koordynowany w chmurze. Część dokumentacji jest wykonywana w technice 3D lub BIM. Jest to nowy zakład produkcyjny firmy Samasz w Zabłudowiu.

2015. Piotr Szumski (syn) zostaje trenerem REVITA w firmie AEC Design

2011. Kończymy pierwszy duży projekt wykonany w 3D – to jeszcze nie BIM. Wentylacja na stadionie piłkarskim w Białymstoku wykonana przy pomocy programu CAD Vent na AutoCAD.

2009. Mamy już 7 licencji AutoCAD’a LT. Kupujemy dwie licencje AutoCAD Revit MEP Suite. Prezentacje i własne próby zniechęcają do pracy w REVICIE, ale startujemy z przestrzennym projektowaniem instalacji wentylacyjnych przy pomocy programu CAD Vent.

2007. Opracowujemy, spisujemy i wdrażamy własny System Zarządzania Jakością (modyfikowany do chwili obecnej).

2006. Przechodzimy z oprogramowania Audytor firmy Sankom na Instal-Therm i San firmy InstalSoft ze względu na możliwość projektowania na rzutach – bliżej BIM’u !

2005. Modernizujemy sieć komputerową. Kupujemy serwer plików, drukarki i polotery sieciowe.

2004. Wykonuję pierwszy projekt w technice (prawie) 3D. Wentylacja mechaniczna w obiekcie edukacji leśnej w Nadleśnictwie Pisz. Program VentPack firmy Fluid Desk.

2004. Po 9 latach zmieniamy platforę CAD. MegaCAD nie stał się standardem, utrudnia współpracę z architektami. Przechodzimy na oprogramowanie Autodesku.

2001. Przenosimy się do własnego lokalu. Zatrudniamy kolejne osoby.

1999. Zatrudniamy pierwszego pracownika, równocześnie przenosimy się do wynajętego pokoju przy hurtowni instalacyjnej. Mamy już 3 komputery i 2 licencje programu MegaCAD. Komputery spięte są w sieci, pliki robocze przechowywane są na jednym z nich nazwanym dumnie serwerem.

1995. Kupuję licencję programu Mega CAD. Wykonuję bibliotekę kszatłtek kominowych MK i pierwszy rysunek CAD – komin wolnostojący kotłowni olejowej. Tworzę bibliotekę elementów do rysowania węzłów i kotłowni oraz nakładkę na program MegaCAD.

1994. Uzyskuję uprawnienia budowlane w związku z czym rejestrujemy z żoną prywatną działalność gospodarczą. Podstawowy zakres działalności to projektowanie w branży instalacyjnej. Pracujemy we własnym domu.

1986. Pierwszy (w miarę) złożony program inżynierski. Praca dyplomowa: „Program komputerowy do wspomagania projektowania instalacji centralnego ogrzewania”. Program wspomagał wykonywanie obliczeń strat ciepła, dobór grzejników, dobór średnic rurociągów i regulację hydrauliczną przy pomocy kryz. Program był napisany w języku BASIC na (mój prywatny) komputer Commodore VIC 20 (5 kB wewnętrznej pamięci RAM + moduł zewnętrzny 16 kB). Jako nośniki pamięci masowej stosowane były kasety magnetofonowe (audio), monitorem był czarno-biały turystyczny odbiornik telewizyjny Unitra Vela.

1984. Pierwszy program inżynierski. Napisałem programik obliczający przepływy na działkach i dobierający średnice rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji. Język programowania PASCAL, minikomputer Hewlett-Packard.

1981, 1983. Pierwszy kontakt z komputerem. Wprawki w ramach zajęć z Informatyki i Analizy matematycznej w postaci programików do rozwiązywania układu równań, sortowania zbiorów, aproksymacji wielomianem, itp. pisane w języku FORTRAN na komputer ODRA serii 1300.

</p=””>